Het pad van de rechtvaardigen is als de ochtendzon. Het schijnt steeds feller tot dat er volledig daglicht is (Spreuken 4:8).

Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden (Johannes 15:13).

De beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren (Mahatma Gandhi).

Het niveau van de beschaving van een samenleving kun je afmeten aan de wijze waarop met ouderen wordt omgegaan (S. de Beauvoir).